Przyporządkuj podane niżej narody do odpowiednich grup Słowian. Wpisz wybrane litery we właściwe pola tabeli.

Zadanie 2/85

Przyporządkuj podane niżej narody do odpowiednich grup Słowian. Wpisz wybrane litery we właściwe pola tabeli.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 85.

Słowianie zachodni
Słowianie wschodni
Słowianie południowi
C. Polacy
B. Czesi
E. Słowacy
A. Chorwaci
D. Serbowie
F. Rosjanie
G. Ukraińcy
W tym zadaniu raczej nie ma problemu z odpowiedzią – warto wrócić uwagę na podobieństwo językowe narodów znajdujących się w jednej grupie. Język polski jest podobny dużo bardziej do czeskiego i słowackiego niż do ukraińskiego i rosyjskiego. Osoba niezaznajomiona ze wschodnimi językami prawdopodobnie nie odróżni ukraińskiego i rosyjskiego. Bałkańskie języki również są sobie bardzo bliskie.