Historia na 6 – przyjemna nauka historii Pierwsze państwa Słowian Przyporządkuj podane niżej narody do odpowiednich grup Słowian. Wpisz wybrane litery we właściwe pola tabeli.

Przyporządkuj podane niżej narody do odpowiednich grup Słowian. Wpisz wybrane litery we właściwe pola tabeli.

słowianie
Słowianie zachodniSłowianie wschodniSłowianie południowi
C. Polacy
B. Czesi
E. Słowacy
A. Chorwaci
D. Serbowie
F. Rosjanie
G. Ukraińcy

W tym zadaniu raczej nie ma problemu z odpowiedzią – warto wrócić uwagę na podobieństwo językowe narodów znajdujących się w jednej grupie. Język polski jest podobny dużo bardziej do czeskiego i słowackiego niż do ukraińskiego i rosyjskiego. Osoba niezaznajomiona ze wschodnimi językami prawdopodobnie nie odróżni ukraińskiego i rosyjskiego. Bałkańskie języki również są sobie bardzo bliskie.

Kim są Słowianie?

Ludy indoeuropejskie posługujące się językami słowiańskimi tworzą grupę etnolingwistyczną. Zajmują tereny Europy wschodniej, środkowej i południowej oraz część północnej Azji, od Uralu do Oceanu Spokojnego. Są największą grupą ludności indoeuropejskiej w Europie.

Polecane posty