Przeniesienie głównej siedziby władców z Gniezna do Krakowa było bezpośrednim skutkiem:

Zadanie 6b/111

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród poddanych.

Przeniesienie głównej siedziby władców z Gniezna do Krakowa było bezpośrednim skutkiem:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 111.

A. zniszczeń w trakcie najazdu Brzetysława
To akurat dość łatwe pytanie – Gniezno zostało doszczętnie zniszczone przez księcia czeskiego Brzetysława w 1038 roku. Jeśli jednak ktoś nie wie – musi kojarzyć to wydarzenie z Kazimierzem Odnowicielem. To podstawa dalszego toku rozumowania. Jak wiadomo, kult św. Stanisława mógł się narodzić dopiero po jego kanonizacja, a ta – po jego śmierci. Zmarł dopiero za panowania Bolesława Śmiałego, a więc nie pasuje. Status Bolesława Krzywoustego nie pasuje jeszcze bardziej, to przecież sto lat później! Znów inny władca. Pozostaje odpowiedź D, czyli narastające zagrożenie ze strony Brandenburgii. Nawet brzmi rozsądnie. Tutaj potrzeba byłoby już większej wiedzy z historii powszechnej – konflikty polsko-brandeburskie wybuchają dopiero w czasach rozbicia dzielnicowego w Polsce. Wiemy, że Bolesław Chrobry podbijając różnych sąsiadów akurat w tamtą stronę nie zawędrował, ciężko uchwycić jakiekolwiek relacje z tym sąsiadem w XI wieku. Byłaby to więc odpowiedź wybierana jedynie jako totalny strzał. Oczywiście błędnie.