Przedstawiane przez kronikarza rozmowy odbywały się w okresie, gdy Rycheza była już wdową.

Zadanie 5b.2/101

Zapoznaj się z tablicą genealogiczną i tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.
Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a F” – przy fałszywych.

Przedstawiane przez kronikarza rozmowy odbywały się w okresie, gdy Rycheza była już wdową.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 101.

Prawda
Rycheza musiała już wtedy być wdową z dwóch powodów:
1) Mówienie o powrocie i dziedzictwa po ojcu byłoby nietaktem w momencie, gdyby ten ojciec jeszcze żył, a nie podejrzewamy przecież Kazimierza o takie niegrzeczne zachowanie,
2) Rycheza w przytoczonym źródle mówi o ludzie wiarołomnymniezupełnie utwierdzonym w chrześcijaństwie. Jest to zapewne pokłosie powstania ludowego w Polsce, które wydarzyło się już po śmierci Mieszka II.