Historia na 6 – przyjemna nauka historii Narodziny Islamu i jego podboje Przedstaw, w jaki sposób doszło do sformułowania zasad Islamu.

Przedstaw, w jaki sposób doszło do sformułowania zasad Islamu.

Islam zasady

Zasady Islamu zostały sformułowane na podstawie prawd przekazanych przez Archanioła Gabriela Mahometowi.

Pięć filarów to podstawowe wierzenia i praktyki islamu:

Wyznanie wiary (szahada). Wiara w to, że „Nie ma boga prócz Boga, a Mahomet jest Posłańcem Boga” jest kluczowa dla islamu. To zdanie, napisane po arabsku, jest często umieszczane w architekturze i na wielu przedmiotach, w tym na Koranie, świętej księdze islamu zawierającej boskie objawienia. Człowiek staje się muzułmaninem, recytując to zdanie z przekonaniem.

Modlitwa (salat). Muzułmanie modlą się w kierunku Mekki pięć razy dziennie: o świcie, w południe, po południu, o zachodzie słońca i po zmroku. Modlitwa obejmuje recytację początkowego rozdziału (sury) Koranu i czasami odbywa się na małym dywaniku lub macie używanej specjalnie do tego celu (patrz zdjęcie 24). Muzułmanie mogą modlić się indywidualnie w dowolnym miejscu (rys. 1) lub razem w meczecie, gdzie przywódca modlitwy (imam) prowadzi zgromadzenie. Mężczyźni zbierają się w meczecie na piątkową modlitwę południową; kobiety są mile widziane, ale nie mają obowiązku w niej uczestniczyć. Po modlitwie, kazanie koncentruje się na fragmencie Koranu, po czym następuje modlitwa prowadzona przez imama i dyskusja na określony temat religijny.

Jałmużna (zakat). Zgodnie z prawem islamskim muzułmanie przekazują stałą część swoich dochodów potrzebującym członkom społeczności. Wielu władców i bogatych muzułmanów buduje meczety, pijalnie, szpitale, szkoły i inne instytucje zarówno jako obowiązek religijny, jak i w celu zapewnienia sobie błogosławieństw związanych z dobroczynnością.

Zasady islamu

Post (sawm). Podczas godzin dziennych Ramadanu, dziewiątego miesiąca kalendarza islamskiego, wszyscy zdrowi dorośli muzułmanie są zobowiązani do powstrzymania się od jedzenia i picia. Poprzez to czasowe pozbawienie się jedzenia, odnawiają swoją świadomość i wdzięczność za wszystko, co Bóg zapewnił w ich życiu – w tym Koran, który został po raz pierwszy objawiony w tym miesiącu. Podczas Ramadanu dzielą się głodem i pragnieniem z potrzebującymi, przypominając o religijnym obowiązku pomagania tym, którzy mają mniej szczęścia.

Pielgrzymka (hajj). Każdy muzułmanin, któremu zdrowie i finanse na to pozwalają, musi przynajmniej raz odwiedzić święte miasto Mekkę, w dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Ka’ba, sześcienna struktura pokryta czarnymi, haftowanymi tkaninami, znajduje się w centrum meczetu Haram w Mekce (rys. 2). Muzułmanie wierzą, że jest to dom, który Abraham (po arabsku Ibrahim) zbudował dla Boga i podczas modlitwy zwracają się w jego kierunku (qibla). Od czasów proroka Mahometa wierni z całego świata gromadzą się wokół Ka’ba w Mekce w ósmym i dwunastym dniu ostatniego miesiąca kalendarza islamskiego.

Polecane posty