Przeczytaj podane fragmenty Biblii, a następnie przyporządkuj im imiona przedstawionych w nich postaci, wpisując w tabeli właściwe litery.

Zadanie 2/13

Przeczytaj podane fragmenty Biblii, a następnie przyporządkuj im imiona przedstawionych w nich postaci, wpisując w tabeli właściwe litery.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 13.

1. Dawid
2. Mojżesz
3. Abraham
4. Salomon
 

Podoba mi się to zadanie. Jest takie… niestandardowe i całkiem inteligentne. Tradycyjnie – zalecam zaczęcie od postaci, których jesteście pewni. Szczególnie, że nie ma tutaj żadnego dodatkowego dystraktora (odpowiedzi niepasującej do żadnego podanego przykładu.

Chyba najłatwiejsze będzie dopasowanie Salomona, którego znamy jako budowniczego Świątyni Jerozolimskiej. A w tekście nr 4 mowa właśnie o budowaniu domu dla Pana. Jeden typ mamy z głowy.

Kolejny w miarę prosty przykład to tekst numer 2 – Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A my już z poprzedniego zadania wiemy, że cała ta wędrówka Żydów z Egiptu to domena Mojżesza. Mamy więc już połowę.

Kolejne są nieco trudniejsze, ale damy radę. Przydałaby się tutaj wiedza o znanych władcach Izraela: Saul -> Dawid -> Salomon. Dzięki temu tekst numer 1 staje się łatwiejszy do ogarnięcia. Występuje tam imię Saula, za którego panowania ktoś odbywał wyprawy na czele armii Izraela i został predestynowany przez Boga do rządzenia nad Izraelem (w domyśle po śmierci Saula). Wszystko nam się tutaj zgadza, szczególnie że wyeliminowaliśmy Salomona. A więc numer 1 – Dawid.

Pozostaje nam trójeczka – według mnie najtrudniejsza do interpretacji. Poniekąd już wiemy, że musi to być Abraham, ale co w tekście może nam to udowodnić? Tutaj potrzeba nieco biblijnej wiedzy – płodność i ojcowanie narodom rzeczywiście się u Abrahama sprawdziły. Izaak urodził mu się, gdy miał 100 lat i rzekomo bezpłodną żonę Sarę. Jego dzieci uznaje się za założycieli ludów: arabskiego, izraelickiego, edomickiego. Wszystko się zgadza. Zrobione!