Historia na 6 – przyjemna nauka historii Izrael i Fenicja Przeczytaj podane fragmenty Biblii, a następnie przyporządkuj im imiona przedstawionych w nich postaci, wpisując w tabeli właściwe litery.

Przeczytaj podane fragmenty Biblii, a następnie przyporządkuj im imiona przedstawionych w nich postaci, wpisując w tabeli właściwe litery.

Postacie biblijne
1.Dawid
2.Mojżesz
3.Abraham
4.Salomon

Polecane posty