Prowadzenie handlu ze Wschodem nieuchronnie powodowało odpływ kruszców z Europy, gdyż:

Zadanie 1/4

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prowadzenie handlu ze Wschodem nieuchronnie powodowało odpływ kruszców z Europy, gdyż:

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 4.

D. w Europie nie produkowano żadnych towarów potrzebnych mieszkańcom Wschodu

 

Spróbujmy najskuteczniejszej metody rozwiązywania tego typu zadań, czyli eliminacji pozostałych odpowiedzi. Konieczność uiszczania wysokich opłat i ceł – tego typu opłaty istniały zawsze i nadal są w użyciu. W większości zaopatrywały w złoto i srebro jednak kraje leżące na drodze kupca, a więc stosunkowo niewielką część kruszców musiałby zostawić w krajach wschodnich. Co więcej, kupcy przybywający ze Wschodu do Europy również musieli płacić cło, więc to się wyrównywało. 

Spójrzmy na odpowiedź B. Fakt, praca kupca była niebezpieczna, i to właśnie powodowało wysoką opłacalność. Musiało być to zyskowne. Ale kto otrzymywał tę kasę za transport towaru? No przecież nie sprzedawca w Indiach, tylko właśnie ten europejski kupiec, a więc kruszec pozostawał na kontynencie europejskim. Zyski kupców ze Wschodu nie zachwiałyby gospodarką całego kontynentu, gdyż było ich zbyt mało.

Faktycznie, Turcy zajmując Konstantynopol spowodowali, że handel z Indiami stał się utrudniony i znacznie kosztowniejszy (wysokie cła). Europa zareagowała poszukiwaniem innej drogi handlu, nie zdecydowała się zostawiać kruszcu u Turków, bo nie opłacało mi się to. A wreszcie, Turcy zajęli dawne Bizancjum dopiero w 1453 roku, kiedy to brak kruszców był już wyraźnie odczuwalny.

Pozostaje nam więc odpowiedź D – Europa nie miała towarów, które mogłaby zaoferować kupcom dalekowschodnim. W ten sposób z jednej strony do Europy ściągano różnego rodzaju towary, np. tkaniny czy przyprawy, a w drugą stronę oferowano srebro i złoto, czyli uniwersalny środek płatniczy. I tak pozbywano się tych kruszców, nawet pomimo tego, że nasz kontynent jest pod tym względem bardzo ubogi.