Proces oddalania się od siebie Kościołów zachodniego i wschodniego rozpoczął się w 1054 r..

Zadanie 6c/113

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Proces oddalania się od siebie Kościołów zachodniego i wschodniego rozpoczął się w 1054 r.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 113.

FAŁSZ

Pewnie was zdziwię, ale znowu fałsz! W 1054 roku nastąpił oficjalny rozłam obu kościołów, czyli tzw. wielka schizma wschodnia. A jak wiadomo skutek poprzedza przyczyna – proces musiał trwać już od jakiegoś czasu.