Pontyfikat Innocentego III ocenia się jako okres największego upadku papiestwa.

Zadanie 6a/113

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Pontyfikat Innocentego III ocenia się jako okres największego upadku papiestwa.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 113.

FAŁSZ

To akurat easy – Innocenty III to czas największej potęgi i rozkwitu papiestwa. Fałsz na stówkę.