Ponieważ Mieszko II obawiał się ataku wojsk cesarskich, wkrótce po koronacji wzmocnił sojusz z władcami Rusi i Czech.

Zadanie 1b/100

Rozstrzygnij, czy podane zdana są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Ponieważ Mieszko II obawiał się ataku wojsk cesarskich, wkrótce po koronacji wzmocnił sojusz z władcami Rusi i Czech.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 100.

Fałsz
No niestety, ale nie jest to zdanie prawdziwe. Mieszko II zdając sobie sprawę z nadchodzącego ataku zachodniego sąsiada zdecydował się na atak prewencyjny. Na jego nieszczęście władcy Rusi i Czech zwietrzyli swoją okazję na odzyskanie utraconych terytoriów oraz prestiżu i wspólnie pokonali polskiego króla.