Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument ma na celu przekazanie Ci informacji o tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Pragnąc zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu historiana6.pl wdrożyliśmy procedury umożliwiające poszanowanie Twojej prywatności oraz wybór zakresu, w jakim są wykorzystywane. 

1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Twoich danych osobowych jest Wojciech Cywiński, zamieszkały w Elblągu (82-300), przy ul. Stefczyka 9/4. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacją praw przyznanych Ci przez polskie i unijne prawo w tym zakresie. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@historiana6.pl.

2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

 1. W celu wykonania zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie usług – wykupując abonament lub zakupując inną sługę w serwisie oraz wyrażając zgodę na postanowienia Regulaminu, zawierasz z nami umowę o świadczenie usług, polegających na umożliwieniu Ci korzystania z funkcjonalności serwisu. Bez podania przez Ciebie danych przy rejestracji (adres e-mail) lub płatności nie moglibyśmy dostarczyć Ci usługi, a Ty nie mógłbyś w pełni korzystać z serwisu. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO1).
  1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
 2. W celu informowania Cię o nowościach w serwisie – możemy wykorzystywać narzędzia komunikacji elektronicznej (podany przez Ciebie adres e-mail), tylko, jeżeli wyraziłeś na to zgodę w formularzu Newslettera zamieszczonego w prawym pasku witryny (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO).
 3. W celu przekazywania Ci istotnych informacji związanych z serwisem – możemy również kontaktować się z Tobą za pośrednictwem podanego przez Ciebie adresu e-mail, w celu informowania Cię o istotnych aspektach funkcjonowania i bezpieczeństwa serwisu lub Twojego konta. Dołożymy starań, żeby kontakt taki ograniczał się wyłącznie do poinformowania Cię o kwestiach takich jak: przerwy w dostępie do serwisu, zmiany operatorów płatności, aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności lub Regulaminu sklepu czy incydenty bezpieczeństwa, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).
 4. W celach analitycznych – na podstawie analizy Twoje aktywności w serwisie jesteśmy w stanie lepiej dobierać treści i usługi oraz dopasowywać je do potrzeb naszych użytkowników, opracowywać statystyki związane z korzystaniem z serwisu, badać satysfakcję z oferowanych usług i określać ich jakość, a także dbać o bezpieczeństwo danych w serwisie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).
 5. W celach archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania pewnych zdarzeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).
 6. W celach ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).

3. Przetwarzanie niewymagające identyfikacji

 1. W niektórych przypadkach możemy przetwarzać dane dla celów, które nie wymagają zidentyfikowania Cię. Będzie to dotyczyć w szczególności sytuacji związanych z użyciem plików cookie, takich jak adres IP, typ urządzenia, z którego korzystasz, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, dane geograficzne (państwo, miasto) czy to jakie podstrony serwisu wyświetlałeś. Przetwarzanie takich anonimowych danych zawartych w plikach cookie (lub innych znacznikach) nie pozwala na zidentyfikowanie konkretnego użytkownika, lecz pomaga określić przybliżone dane geograficzne, statystyczne czy demograficzne.

4. Twoje prawa, w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Prawo dostępu do swoich danych – masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane, a także do uzyskania kopii swoich danych.
 2. Prawo do sprostowania swoich danych – jeżeli uważasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo żądać abyśmy je poprawili lub uzupełnili dane niekompletne.
 3. Prawo do usunięcia danych – jeżeli uważasz, że nie mamy podstaw do przetwarzania Twoich danych, możesz żądać abyśmy je usunęli.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli uważasz, że: (i) przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) nie potrzebujemy już Twoich danych, ale są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub (iv) złożyłeś sprzeciw względem ich przetwarzania, możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania danych lub przetwarzali je w zakresie, w jakim wyraziłeś na to zgodę.
 5. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo żądać, abyśmy przesłali Twoje dane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, innemu podmiotowi.
 6. Prawo do złożenia sprzeciwu – w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo wnieść sprzeciw względem takiego przetwarzania, w tym profilowania, a my niezwłocznie zaprzestaniemy dalszego przetwarzania „marketingowego”. Ponadto, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dla celów innych niż marketingowe, możesz wnieść sprzeciw względem przetwarzania, wskazując na Twoją sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie dalszego przetwarzania. Uwzględnimy Twój sprzeciw, chyba że, wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twojej sytuacji.
 7. Prawo do cofnięcia zgody – jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, w każdym czasie masz prawo wycofać taką zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 8. W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@historiana6.pl. Pamiętaj, że przed wykonaniem Twojego żądania będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość, co może wymagać dodatkowej aktywności z Twojej strony.

5. Odbiorcy danych

 1. Podwykonawcy – czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych; mogą to być w szczególności biura księgowe i rachunkowe, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi hostingowe, informatycy i technicy zarządzający naszą infrastrukturą techniczną, likwidatorzy szkód (w tym ubezpieczyciele) czy firmy zajmujące się reklamą i marketingiem. Wszyscy podwykonawcy przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z właścicielem serwisu historiana6.pl i wyłącznie w zgodzie z jego poleceniami.
 2. Pośrednicy płatności – w przypadku, gdy zdecydujesz się na skorzystanie z abonamentu, przekażemy dane związane z dokonaną płatnością podmiotom, które pośredniczą w ich przetwarzaniu.

6. Okres przechowywania danych

 1. W celu wykonania zawartej umowy – przechowujemy przez tak długo, jak posiadasz konto w serwisie historiana6.pl (założone w trakcie wykupowania usługi abonamentowej). W przypadku usunięcia przez Ciebie konta, dane możemy przechowywać do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń z umowy lub terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z faktu zakupu przez Ciebie naszych usług.

7. Dobrowolność podania danych

 1. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli świadczyć Ci usług oraz nie będziesz mógł korzystać z pełni funkcjonalności serwisu.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

 1. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Twoje prawa, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej o tym jak złożyć skargę do organu nadzoru możesz przeczytać na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.