Historia na 6 – przyjemna nauka historii Karta powtórzeniowa Podział na rycerstwo i ludność zależną w państwie Franków wywodził się bezpośrednio z wcześniejszego podziału na ludność germańską i romańską.

Podział na rycerstwo i ludność zależną w państwie Franków wywodził się bezpośrednio z wcześniejszego podziału na ludność germańską i romańską.

Frankowie historia

FAŁSZ

Pochodzenie nie miało bezpośredniego wpływu na status posiadany przez ludność w państwie Franków – germańscy najeźdźcy dążyli do asymilacji z miejscową ludnością romańską, czego dowodem może być język francuski, oparty na łacinie, a nie języku używanym przez Germanów.

Polecane posty