Podstawowym obowiązkiem wasala było udzielanie ekonomicznego wsparcia seniorowi.

Karta powtórzeniowa | 9.3/89

Rozstrzygnij czy podane zdana są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Podstawowym obowiązkiem wasala było udzielanie ekonomicznego wsparcia seniorowi.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

FAŁSZ
Podstawowym obowiązkiem wasala było udzielanie wsparcia zbrojnego oraz służenie radą.