Historia na 6 – przyjemna nauka historii Wyprawy krzyżowe Podaj, z jakiej perspektywy została napisana przytoczona relacja. Uzasadnij odpowiedź.

Podaj, z jakiej perspektywy została napisana przytoczona relacja. Uzasadnij odpowiedź.

Saracenów

Przytoczona relacja została napisana z perspektywy krzyżowców, a świadczy o tym odnoszenie się do mieszkańców miasta mianem Saracenów.

Polecane posty