Podaj, z jakich dynastii wywodziła się matka Kazimierza Odnowiciela.

Zadanie 5a/101

Zapoznaj się z tablicą genealogiczną i tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, z jakich dynastii wywodziła się matka Kazimierza Odnowiciela.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 101.

Matka Kazimierza Odnowiciela, Rycheza była wnuczką cesarza Ottona II z dynastii Ludolfingów oraz córką Ezzona, hrabiego palatyna Lotaryngii z dynastii Ezzonidów (* takie informacje znajdziesz tylko w angielskiej wersji Wikipedii, więc przygotuj się na ewentualną dyskusję z nauczycielem!). 
* Przesadą byłoby twierdzić, że po kądzieli wywodziła się z cesarskiej (bizantyjskiej) dynastii macedońskiej, ponieważ uważa się, że Teofano była raczej córką bratanicy cesarza niż jego samego.