Podaj, w jakiej kolejności sprawowano by władzę princepsa, gdyby zasady wprowadzone przez Bolesława Krzywoustego obowiązywały już od śmierci Kazimierza Odnowiciela.

Zadanie 3a/106

Zapoznaj się z tablicą genealogiczną, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, w jakiej kolejności sprawowano by władzę princepsa, gdyby zasady wprowadzone przez Bolesława Krzywoustego obowiązywały już od śmierci Kazimierza Odnowiciela.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 106.

  1. Bolesław Śmiały
  2. Władysław Herman
  3. Zbigniew
  4. Bolesław Krzywousty

To jest niestandardowe zadanie. Nie spotkałem się do tej pory raczej z tzw. historią alternatywną, czyli „gdybaniem”. Ale z drugiej strony może być to bardzo kreatywny sposób nauki historii. Tutaj sytuacja jest dość oczywista – władzę miałby sprawować każdorazowo najstarszy z rodu Piastów, po śmierci swojego poprzednika. Zakładamy, że nie przydarzyły się żadne wygnania, a wszyscy przedstawieni na drzewie genealogicznym (zwróciliście uwagę na to, że autor mówi o tablicach genealogicznych, a nie o drzewach? weźcie to pod uwagę oraz przedyskutujcie z nauczycielem!) Piastowie mieli równe prawa do tronu.

W takim wypadku lecimy oczywiście po datach urodzenia, czyli bierzemy każdorazowo NAJMNIEJSZĄ liczbę, uważając na oczywiste podpuchy, czyli czy jakiś Piast nie zmarł w czasie, gdy inny sprawował władzę. Najpierw Bolesław Śmiały (1042), po nim Władysław Herman (1043), dalej Zbigniew (1070) oraz Bolesław Krzywousty (1086). Dlaczego nie ma w tym zestawieniu Mieszka? Urodził się co prawda przed Zbigniewem, natomiast zmarł jeszcze w czasie panowania Hermana, a jak wiadomo, trup nie może być princepsem…

Warto również pomyśleć o alternatywie w postaci dłuższego życia Mieszka i Zbigniewa – obaj panowie zostali zamordowani (jednego otruto, drugiego oślepiono) w dość młodym wieku. Gdyby zasada senioratu obowiązywała wcześniej, prawdopodobnie któryś z nich przeżyłby dłużej i miał własnych synów, co zmieniłoby cały układ.