Podaj, do jakiego typu grobowców prowadzą widoczne na zdjęciu wejścia.

Zadanie 5a/11

Zapoznaj się z fotografią ukazującą wejścia do grobowców w Dolinie Królów, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, do jakiego typu grobowców prowadzą widoczne na zdjęciu wejścia.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 11.

Widoczne na zdjęciu wejścia prowadzą do grobowców skalnych.