Po soborze laterańskim IV wierni stali się bardziej związani ze swoimi parafiami dzięki temu, że

Zadanie 1a/124

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po soborze laterańskim IV wierni stali się bardziej związani ze swoimi parafiami dzięki temu, że:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 124.

D. zobowiązano ich do corocznej spowiedzi i komunii

Brrr! Okropne polecenie! Pasują w zasadzie aż trzy odpowiedzi. Odrzucamy tę najbardziej bezsensowną – wprowadzono obowiązkową edukację w szkołach parafialnych. Terefere – powszechny obowiązek szkolny to dopiero wiek XVIII i XIX. Nie ma szans, że to mogłoby się stać.

Dalej, z tych trzech odpowiedzi zgodnie z logiką możemy odrzucić B – nakazano wówczas wzniesienie kościołów we wszystkich wsiach. Pytanie dotyczy zżycia się wiernych ze swoimi parafiami, czyli raczej tych, którzy swoje kościoły już mają…

Do zakończenia pozostały nam kazania w językach narodowych (A) oraz zobowiązanie wiernych do corocznej spowiedzi i komunii (D). I ja szczerze mówiąc – nie wiedziałbym jak to zrobić…

Moim zdaniem kazania w językach narodowych bardziej zbliżały wiernych do parafii i księży, którzy w nich służyli. Podręcznik wyraźnie jednak wskazuje na coroczną spowiedź i komunię.