Pierwotne siedziby Słowian znajdowały się pomiędzy rzekami:

Zadanie 1/85

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pierwotne siedziby Słowian znajdowały się pomiędzy rzekami:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 85.

D. Bugiem i Dnieprem
W odpowiedzi na to pytanie bardzo pomocna okazuje się mapa ze strony 181 w podręczniku. Przedstawiono tam pierwotne siedziby Słowian ciemnopomarańczowym kolorem – wyraźnie można rozpoznać, że pozostałe odpowiedzi przedstawiają tereny położone zbytnio na zachód, odrzucając więc Łaba-Odra, Odra-Wisła i Wisła-Bug pozostaje nam tylko odpowiedź zawierająca Dniepr, na mapie oznaczony jako wschodnia granica terytorium zamieszkiwanych przez Słowian pierwotnych.

P.S.
Na mapie nie przedstawiono rzeki Bug. Nie wiesz gdzie się znajduje? Wstawiam mapkę hydrologiczną Polski, z najważniejszymi rzekami. Warto się z nią głębiej zapoznać, ponieważ jak widać, taka wiedza przydaje się nie tylko na geografii!

źródło: https://pl-static.z-dn.net/files/d9f/22b9c558e9af4f05e6aefbbc0dd63c16.jpg