Pamięć o odkrywcy Ameryki została zachowana w nazwie tego kontynentu.

Zadanie 5.3/5

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych..

Pamięć o odkrywcy Ameryki została zachowana w nazwie tego kontynentu.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 5.

„F” – fałsz
I znów fałszywe zdanie. Kto odkrył Amerykę? Krzysztof Kolumb. Skąd więc Ameryka? Od Amerigo Vespucciego, który pisał o Ameryce tak dużo i tak barwnie, a przede wszystkim, jego dzieła były bardzo rozpowszechniane w Europie, że sporo osób uwierzyło, iż to on jest jej prawdziwym odkrywcą.