Oznacz na mapie podane plemiona. Wstaw odpowiednie litery we właściwych miejscach.

Zadanie 4/92

Oznacz na mapie podane plemiona. Wstaw odpowiednie litery we właściwych miejscach.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 92.

Wykorzystując mapę zamieszczoną w podręczniku zadanie można rozwiązać oczywiście w minutkę, ale dla leniuszków wstawiam poniżej mapkę z literkami i podpisami plemion.
źródło mapy: https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i—poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7