Oznacz na mapie opisane niżej obszary. Wstaw odpowiednie litery we właściwych miejscach.

Zadanie 7b/111

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Oznacz na mapie opisane niżej obszary. Wstaw odpowiednie litery we właściwych miejscach.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 111.

Przepraszam za nieco inną mapę, ale wiecie… prawa autorskie. Myślę, że będzie to zrozumiałe dla wszystkich.

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polska_992_-_1025.png

A. kolebka państwa Piastów
musi oczywiście leżeć na pierwotnych terenach plemienia Polan, czyli w okolicach Poznania i Gniezna,
B. po 1138 r. trzon dzielnicy senioralnej – dzielnica senioralna opierała się na Małopolsce z Krakowem jako stolicą, więc wybór jest oczywisty,
C. po 1097 r. dzielnica Władysława Hermana – czasem mówi się nawet, że za panowania Hermana stolica Polski znajdowała się w Płocku, a więc wiecie gdzie szukać i co robić.