Opracowany przez Alkuina model nauczania opierał się na wzorcach starożytnych:

Zadanie 6.1/77

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Opracowany przez Alkuina model nauczania opierał się na wzorcach starożytnych:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

PRAWDA „P”
Alkuin oparł swój model „siedmiu sztuk wyzwolonych” na powszechnej w starożytności koncepcji podstawowego wykształcenia (gimnastyka, muzyka, gramatyka), którego autorstwo przypisuje się Hippiaszowi (IV w. p.n.e.).