Opisz, w jaki sposób odbywał się handel w ramach złotego trójkąta.

Mapa | s. 21

Opisz, w jaki sposób odbywał się handel w ramach złotego trójkąta.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 21.

Handel w ramach złotego trójkąta polegał na wymianie towarów pomiędzy trzema kontynentami: Europą, Afryką oraz Ameryką. Kupcy wypływający z Europy załadowywali swoje statki wyrobami rzemieślniczymi, które wymieniali w Afryce na niewolników. Tych z kolei transportowano do Ameryki, gdzie sprzedawano z wielkim zyskiem, za który zakupowano towary kolonialne (np. bawełnę) lub przywożono bezpośrednio złoto i srebro z powrotem do Europy.