Omów znaczenie wynalezienia pisma.

Wynalezienie pisma

Początkowo pismo było używane do szybkiego zapisywania informacji, co umożliwiało łatwe ich odnajdywanie. W miarę jego rozwoju stało się narzędziem do porozumiewania się między ludźmi, czego przykładem jest późniejsza epistolografia.

Kto wynalazł pismo?

Uczeni na ogół zgadzają się, że najwcześniejsza forma pisma pojawiła się prawie 5500 lat temu w Mezopotamii (dzisiejszy Irak). Wczesne znaki obrazkowe były stopniowo zastępowane przez złożony system znaków reprezentujących dźwięki języka sumeryjskiego (język Sumerów w południowej Mezopotamii) i innych języków.

Polecane posty

Zyzny-Polksiezyc

Podaj nazwy krain, które leżały na terenie Żyznego Półksiężyca.Podaj nazwy krain, które leżały na terenie Żyznego Półksiężyca.

Na terenie Żyznego Półksiężyca leżały następujące krainy:– Egipt,– Fenicja,– Izrael,– Babilonia,– Elam,– Mitanni,– Asyria. Żyzny Półksiężyc Region zwany Żyznym Półksiężycem jest uważany za kolebkę wielu starożytnych cywilizacji na Bliskim Wschodzie,