Określenie uniwersalizm papieski jest właściwe dla czasów od ustanowienia państwa kościelnego do schyłku średniowiecza.

Zadanie 6b/113

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Określenie uniwersalizm papieski jest właściwe dla czasów od ustanowienia państwa kościelnego do schyłku średniowiecza.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 113.

FAŁSZ

To też łatwe – państwo kościelne założono… noo? Hmm? W połowie IX wieku – Karolingowie w ramach współpracy z papieżem nadali mu trochę terytorium w Italii. A uniwersalizm papieski oznacza, że to papież jest najsilniejszym graczem na planszy – kłóci się to z osobą Karola Wielkiego i kilku cesarzy panujących po nim.