Określenie antypapież odnosi się do

Zadanie 2b/112

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Określenie antypapież odnosi się do

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 112.

D. osoby, która bezzasadnie rości sobie prawo do godności biskupa Rzymu

Damn, nie odpuszczają! Ale próbujmy. Antypapieżem nie jest władca prowadzący działania wrogie wobec głowy Kościoła – z prostego powodu. Antypapież mniema, że sam jest głową Kościoła… Nie będą nim też kontrkandydaci, którzy nieskutecznie starali się o wybór na papieża – z tego samego powodu. On mniema, że sam jest głową Kościoła. A nie jest tylko kandydatem. Pozostają dwie – czy antypapież jest papieżem, ale postępującym niegodnie? Ale kto to określa? Kto może nam powiedzieć, że o – ten papież to godnie postępuje, a ten to nie. Na przykład trzysta lat po pontyfikacie. No głupota. Pozostaje odpowiedź D – osoba, która bezzasadnie rości sobie prawo do tronu biskupa Rzymu. Chociaż tutaj też można by sobie pomyśleć, że bezzasadnie, ale nie z każdej perspektywy. Nie zagłębiajmy się jednak w szczegóły. Antypapież to papież wybrany w ramach bezzasadnego głosowania/nadania.