Określ, w jakim celu powstał każdy z tekstów.

Zadanie 2c/11

Zapoznaj się z tekstami, a następnie wykonaj polecenia.

Określ, w jakim celu powstał każdy z tekstów.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 11.

 
Przedstawione teksty powstały w celu zwiększenia autorytetu najwyższych urzędników egipskich, wyolbrzymiając ich rolę oraz dobre postępowanie.

 

odp. 2
Teksty przedstawione w zadaniu miały za zadanie zwiększyć autorytet urzędów egipskich poprzez podkreślenie trudów i obowiązków, do których zobowiązują. Tekst pisany z perspektywy nomarchy wydaje się również świadectwem dobrego sprawowania urzędu, być może stworzonym na potrzeby procesu sądowego.

 

odp. 3
Każdy z tekstów jest świadectwem sprawiedliwego i zgodnego z prawem sprawowania urzędu przez najwyżej postawionych dostojników egipskich.