Określ, w jakiej kolejności na wskazanych obszarach pojawiali się przedstawiciele Homo sapiens. Wpisz we właściwe kratki na mapie cyfry od 1 do 5.

Zadanie 4a/5

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Określ, w jakiej kolejności na wskazanych obszarach pojawiali się przedstawiciele Homo sapiens. Wpisz we właściwe kratki na mapie cyfry od 1 do 5.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 5.

źródło: https://commons.wikimedia.org

Zadanie raczej z tych łatwiejszych. Przepraszam za inną mapę, ale prawa autorskie… Kluczową informacją w tym przypadku jest to, że kolebką Homo sapiens (i generalnie człowieka) jest środkowa Afryka. Stamtąd musiał rozpocząć swoją wędrówkę, a więc oznaczamy to miejsce cyfrą 1. Dwójka jest dość logiczna – będzie to najbliższa geograficznie opcja do wyporu, a więc w tym wypadku kratka umieszczona w delcie rzek Tygrysu i Eufratu (Mezopotamia). Dalej również kierując się tą logiką – Wyspy Brytyjskie są dużo bliżej Mezopotamii niż syberyjskie wybrzeże nad Oceanem Spokojnym. I łatwiej dostępne. Wiemy już więc gdzie trójeczka i gdzie czwóreczka. A co za tym idzie jasne jest również położenie piątej cyfry. Dlaczego nie wziąłem pod uwagę Ameryki Środkowej wcześniej? Według czerwonych strzałek z mapy wyraźnie widać, że człowiek dostał się do Ameryki poprzez dzisiejszą Cieśninę Beringa (łączącą Azję z Ameryką Północną, ówcześnie było to przejście lądowe). A więc najpierw musiał pokonać drogę przez Syberię. Logicznie zamykamy więc inne możliwości niż przedstawione na mapie powyżej.