Historia na 6 – przyjemna nauka historii Zanim zaczęła się historia Określ, w jakiej kolejności na wskazanych obszarach pojawiali się przedstawiciele Homo sapiens. Wpisz we właściwe kratki na mapie cyfry od 1 do 5.

Określ, w jakiej kolejności na wskazanych obszarach pojawiali się przedstawiciele Homo sapiens. Wpisz we właściwe kratki na mapie cyfry od 1 do 5.

Mapa świata

Kluczową informacją w tym przypadku jest to, że kolebką Homo sapiens (i generalnie człowieka) jest środkowa Afryka. Stamtąd musiał rozpocząć swoją wędrówkę, a więc oznaczamy to miejsce cyfrą 1. Dwójka jest dość logiczna – będzie to najbliższa geograficznie opcja do wyporu, a więc w tym wypadku kratka umieszczona w delcie rzek Tygrysu i Eufratu (Mezopotamia). Dalej również kierując się tą logiką – Wyspy Brytyjskie są dużo bliżej Mezopotamii niż syberyjskie wybrzeże nad Oceanem Spokojnym. I łatwiej dostępne. Wiemy już więc gdzie trójeczka i gdzie czwóreczka. A co za tym idzie jasne jest również położenie piątej cyfry. Dlaczego nie wziąłem pod uwagę Ameryki Środkowej wcześniej? Według czerwonych strzałek z mapy wyraźnie widać, że człowiek dostał się do Ameryki poprzez dzisiejszą Cieśninę Beringa (łączącą Azję z Ameryką Północną, ówcześnie było to przejście lądowe). A więc najpierw musiał pokonać drogę przez Syberię. Logicznie zamykamy więc inne możliwości niż przedstawione na mapie powyżej.

Polecane posty

Rozprzestrzenianie homo sapiens

Oceń, czy proces rozprzestrzeniania się Homo sapiens postępowałby szybciej, czy wolniej przy współczesnej linii brzegowej.Oceń, czy proces rozprzestrzeniania się Homo sapiens postępowałby szybciej, czy wolniej przy współczesnej linii brzegowej.

Można powiedzieć, że proces rozwoju konfliktów byłby wolniejszy, gdyby biorąc pod uwagę aktualną linię brzegową. Powiększenie się linii brzegowej oznacza też powiększenie odległości między poszczególnymi kontynentami, co utrudniałoby ludziom dotarcie