Oceń, która z map dawała większą nadzieję na dopłynięcie do Indii drogą zachodnią.

Zadanie 4b/5

Zapoznaj się z dwiema mapami, a następnie wykonaj polecenia.

Oceń, która z map dawała większą nadzieję na dopłynięcie do Indii drogą zachodnią.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 5.

Pierwsza mapa dawała większą nadzieję na dopłynięcie do Indii drogą zachodnią, ponieważ nie zakłada istnienia Ameryki, a dystans między zachodnią Europą a wschodnim wybrzeżem Azji jest dużo mniejszy.