Historia na 6 – przyjemna nauka historii Zanim zaczęła się historia Oceń, czy proces rozprzestrzeniania się Homo sapiens postępowałby szybciej, czy wolniej przy współczesnej linii brzegowej.

Oceń, czy proces rozprzestrzeniania się Homo sapiens postępowałby szybciej, czy wolniej przy współczesnej linii brzegowej.

Rozprzestrzenianie homo sapiens

Można powiedzieć, że proces rozwoju konfliktów byłby wolniejszy, gdyby biorąc pod uwagę aktualną linię brzegową. Powiększenie się linii brzegowej oznacza też powiększenie odległości między poszczególnymi kontynentami, co utrudniałoby ludziom dotarcie np. do Ameryki. Dłuższa linia brzegowa oznacza trudniejsze i wolniejsze podróże.

Wówczas ludzie nie znali przecież techniki morskiej i nie podróżowali tak sprawnie drogą morską. Oczywiście, mogli budować jakieś okręty i w ten sposób przedostać się do Ameryki, ale na pewno nie z Europy, co udało się dokonać dopiero Kolumbowi i hiszpańskim i portugalskim odkrywcom w epoce nowożytnej. Podróżowali oni głównie pieszo, a kiedy odległości między kontynentami się powiększyły, to współcześnie byłoby ludziom zdecydowanie trudniej zasiedlać nowe tereny.

Polecane posty

epoki przedhistoryczne

Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

  D   ->   E   ->   A   ->   C    ->   B   A. młodsza epoka kamienia (neolit)B. epoka żelazaC. epoka brązuD. starsza epoka kamienia (paleolit)E. średnia epoka kamienia (mezolit) Raczej