Na obszary oznaczone na mapie kreskowaniem Homo sapiens dotarł:

Zadanie 4c/5

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na obszary oznaczone na mapie kreskowaniem Homo sapiens dotarł:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 5.

C. w okresie, gdy były one zamieszkiwane przez neandertalczyków.

 

Nie bez powodu mówi się o tym, że to homo sapiens doprowadził do wyginięcia neandertalczyków…