Historia na 6 – przyjemna nauka historii Zanim zaczęła się historia Na obszary oznaczone na mapie kreskowaniem Homo sapiens dotarł:

Na obszary oznaczone na mapie kreskowaniem Homo sapiens dotarł:

Homo sapiens

C. w okresie, gdy były one zamieszkiwane przez neandertalczyków.

Nie bez powodu mówi się o tym, że to homo sapiens doprowadził do wyginięcia neandertalczyków…

Polecane posty

epoki przedhistoryczne

Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

  D   ->   E   ->   A   ->   C    ->   B   A. młodsza epoka kamienia (neolit)B. epoka żelazaC. epoka brązuD. starsza epoka kamienia (paleolit)E. średnia epoka kamienia (mezolit) Raczej

Australopitek

Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.

Gatunki(w kolejności chronologicznej) Australopitek Homo erectus (Pitekantrop) Neandertalczyk Homo sapiens Miejsca odkrycia szczątków Afryka Południowa Jawa Europa Cały świat Kolejne zadanie z języka polskiego. W tabeli należy ułożyć chronologicznie gatunki,