Na jakie okresy dzieli się pierwsza epoka prehistoryczna?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6

Na jakie okresy dzieli się pierwsza epoka prehistoryczna?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 6.

Pierwsza epoka historyczna – epoka kamienia dzieli się na trzy okresy: paleolit (okres starszy), mezolit (okres środkowy) oraz neolit (okres młodszy).