Na jakie jednostki organizacyjne dzielili się Słowianie?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 93

Na jakie jednostki organizacyjne dzielili się Słowianie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 93.

Słowianie początkowo żyli skupieni w rodach, które wyewoluowały w związki rodów, nazywane plemionami.