Na jakie grupy społeczne było podzielone społeczeństwo egipskie?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 12

Na jakie grupy społeczne było podzielone społeczeństwo egipskie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 12.

Społeczeństwo egipskie dzieliło się na następujące grupy społeczne:
– kapłani,
– urzędnicy,
– rzemieślnicy i kupcy,
– żołnierze,
– chłopi,
– niewolnicy.