Monumentalna architektura karolińska nawiązywała do sztuki greckiej okresu klasycznego (V-IV w. p.n.e.)

Zadanie 6.3/77

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Monumentalna architektura karolińska nawiązywała do sztuki greckiej okresu klasycznego (V-IV w. p.n.e.):

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

FAŁSZ „F”
Generalnie przykładów monumentalnej architektury karolińskiej mamy mało – rzadko budowano wielkie budynki z kamienia, ponieważ było to bardzo kosztowne. Jednym z najsłynniejszych przykładów takiej budowli jest pałac cesarski w Akwizgranie wzorowany na kościele San Vitale z włoskiej Rawenny – zbudowany na planie szesnastokąta, wyraźnie czerpie ze sztuki rzymskiej.