Mieszko II zdecydował się na ucieczkę do Czech, dlatego, że władcy z tego kraju tradycyjnie sprzyjali Piastom.

Zadanie 1c/100

Rozstrzygnij, czy podane zdana są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Mieszko II zdecydował się na ucieczkę do Czech, dlatego, że władcy z tego kraju tradycyjnie sprzyjali Piastom.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 100.

Fałsz
Wydaje się, że Mieszko II udał się do Czech z przymusu. Nie miał innej drogi ucieczki, a argumentem na to jest dalszy los polskiego króla. Został przez Czechów uwięziony oraz okaleczony. I chyba musiał się tego spodziewać, oba państwa były przecież w stanie wojny.