Który władca Rusi jako pierwszy przyjął chrzest?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 87

Który władca Rusi jako pierwszy przyjął chrzest?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 87.

Pierwszym władcą Rusi, który przyjął chrzest był Włodzimierz I (988 r.).
* To nie jest do końca prawda…
a w zasadzie to wcale nie jest prawda. Włodzimierz I to władca, który przeprowadził wielką i przede wszystkim skuteczną akcję chrystianizacyjną Rusi Kijowskiej. Wskazanie pierwszego władcy jest trudne ze względu na braki źródłowe, niemniej warto przytoczyć fragment tekstu źródłowego ze s. 86: Jeśliby lichy był zakon grecki, to nie przyjęłaby go babka twoja, Olga. Wiemy więc na pewno, iż Olga chrzest przyjęła, a wielce prawdopodobne jest to, że znaleźlibyśmy taki „wyczyn” również wśród jej bliskich przodków.