Który papież i który cesarz rozpoczęli spór o inwestyturę?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 114

Który papież i który cesarz rozpoczęli spór o inwestyturę?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 114.

Papież: Grzegorz VII,
Cesarz: Henryk IV (choć w zasadzie na cesarza ukoronowano go dopiero w 1084 roku…).