Które plemię słowiańskie odegrało na ziemiach polskich najważniejszą rolę.

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 93

Które plemię słowiańskie odegrało na ziemiach polskich najważniejszą rolę.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 93.

Najważniejszą rolę na ziemiach polskich odegrało plemię Polan.