Które kontynenty znalazły się w strefie wpływów Portugalii?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6.

Które kontynenty znalazły się w strefie wpływów Portugalii?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 6.

W strefie wpływów Portugalii znalazła się Afryka oraz Azja.