Które kontynenty poznali Europejczycy w dobie wielkich odkryć?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6.

Które kontynenty poznali Europejczycy w dobie wielkich odkryć?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 6.

Europejczycy w dobie wielkich odkryć poznali Amerykę Północną oraz Amerykę Południową. Uzupełnili także wiedzę o Afryce i Azji.