Kto zjednoczył plemiona mongolskie?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 120

Kto zjednoczył plemiona mongolskie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 120.

Plemiona mongolskie zostały zjednoczone przez Temudżyna, który przyjął tytuł Czyngis-chana.