Historia na 6 – przyjemna nauka historii Starożytny Egipt Kto według tradycji był pierwszym władcą zjednoczonego państwa egipskiego?

Kto według tradycji był pierwszym władcą zjednoczonego państwa egipskiego?

Menes

Pierwszym faraonem zjednoczonego państwa egipskiego był Menes.

Kim był Menes?

Menes, pisany także jako Mena, Meni lub Min, (zm. ok. 2925 p.n.e.), legendarny pierwszy król zjednoczonego Egiptu, który według tradycji połączył Górny i Dolny Egipt w jedną scentralizowaną monarchię i ustanowił I dynastię starożytnego Egiptu. Manetho, historyk egipski z III w. p.n.e., nazwał go Menesem, grecki historyk Herodot z V w. p.n.e. określił go jako Min, a dwie listy rodzimych królów z XIX dynastii (XIII w. p.n.e.) nazwały go Meni. Współcześni uczeni nie są w stanie jednoznacznie zidentyfikować legendarnego Menesa z jednym lub kilkoma archaicznymi królami egipskimi noszącymi imiona Skorpion, Narmer i Aha.

Menes egipt

Oprócz przypisywania Menesowi zjednoczenia Egiptu poprzez wojnę i działania administracyjne, tradycja pojawiająca się w Papirusie Turyńskim i Dziejach Herodota przypisuje mu zmianę biegu Nilu w Dolnym Egipcie i założenie Memfis – stolicy starożytnego Egiptu w okresie Starego Państwa – na odzyskanej ziemi. Wykopaliska na Ṣaqqārah, cmentarzu w Memphis, ujawniły, że najwcześniejszy znajdujący się tam grobowiec królewski pochodzi z czasów panowania Aha. Manetho nazwał Menesa Tynitem – tj. mieszkańcem nome (prowincji) Thinis w Górnym Egipcie – i faktycznie, pomniki należące do królów Narmera i Aha, z których każdy może być Menesem, zostały odkopane w Abydos, królewskim cmentarzu w nome Thinis. Narmer pojawia się również na palecie łupkowej (zdobiony kamień, na którym sproszkowano kosmetyki), nosząc na przemian czerwoną i białą koronę Dolnego i Górnego Egiptu (zob. korony Egiptu), kombinację symbolizującą zjednoczenie, i ukazany jako triumfujący nad swoimi wrogami. W rzeczywistości cały proces wymagał prawdopodobnie kilku panowań, a tradycyjny Menes może dobrze reprezentować królów zaangażowanych w ten proces. Według Manetho, Menes panował przez 62 lata i został zabity przez hipopotama.

Polecane posty

papirus

Wskaż, które spośród osiągnięć starożytnych Egipcjan uważasz za najważniejsze.Wskaż, które spośród osiągnięć starożytnych Egipcjan uważasz za najważniejsze.

Najważniejsze osiągnięcia starożytnych Egipcjan (według mnie): Również najistotniejszym dokonaniem starożytnych Egipcjan może być stworzenie systemów języków znaków: hieroglificznego, hieratycznego i demotycznego. Dzięki nim Egipcjanie byli w stanie uzyskać i przekazywać

Kalendarz_egipski

Wyjaśnij, jakiego typu wiedza była potrzebna do wyznaczenia dokładnego kalendarza.Wyjaśnij, jakiego typu wiedza była potrzebna do wyznaczenia dokładnego kalendarza.

Do wyznaczenia dokładnego kalendarza potrzebna była wiedza z zakresu astronomii pozwalająca obliczyć dokładną długość roku słonecznego. Kalendarz Egipski Kalendarz egipski, system datowania ustanowiony kilka tysięcy lat przed erą powszechną, pierwszy