Kto utworzył Państwo Kościelne?

Na wyrywki | s. 88

Kto utworzył Państwo Kościelne?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Państwo Kościelne zostało utworzone przez Pepina Krótkiego, który podarował tereny w środkowej Italii papieżowi Stefanowi II.