Kto jako pierwszy dotarł do Przylądka Dobrej Nadziei?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6.

Kto jako pierwszy dotarł do Przylądka Dobrej Nadziei?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 6.

Pierwszym żeglarzem, który dotarł do Przylądka Dobrej Nadziei był Bartolomeo Diaz.