Kiedy powstało państwo wielkomorawskie?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 87

Kiedy powstało państwo wielkomorawskie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 87.

Państwo wielkomorawskie powstało na początku IX wieku.