Historia na 6 – przyjemna nauka historii Pradzieje ziem polskich Kiedy na ziemiach polskich zaczęła rozwijać się kultura łużycka?

Kiedy na ziemiach polskich zaczęła rozwijać się kultura łużycka?

Kultura łużycka

Kultura łużycka na ziemiach polskich zaczęła rozwijać się około 1500 roku p.n.e.

Kultura łużycka była jednym z ważniejszych kultur archeologicznych w Europie Środkowej, datowana na okres od III do V wieku n.e. Charakteryzowała się wytwarzaniem brązowych przedmiotów i ceramiki, a także budownictwem grobowym i innymi formami materialnej kultury. Związana jest z ludnością zamieszkującą tereny w dorzeczu Łaby i Odrza.

Polecane posty