Jakimi obowiązkami obciążono ludność podbitych ziem?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 120

Jakimi obowiązkami obciążono ludność podbitych ziem?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 120.

Ludność podbitych ziem obciążano:
– obowiązkiem dostarczania danin pieniężnych lub w postaci bydła,
– zobowiązaniem do wystawienia armii wspierającej Mongołów w trakcie kolejnych podbojów.